OrganizingOrganiseren

My most relevant publications on organizing are available here:

Organizational innovation

– Redesign & development

Power, redesign & development

Democracy in a cosmopolis

My complete list of publications is available hereOndernemen in allianties en netwerken

Mijn meest relevante publicaties over
organiseren kun je hier inzien en ophalen:

Perspectieven op organisatie

Besturen vanuit paradoxaal perspectief

Ondernemen in netwerken

Grensoverschrijdend samenwerken
.
.
.


Meer artikelen over organiseren kun je hieronder vinden. De volledige referenties vind je in de literatuurlijst.

– Ondernemen in allianties en netwerken. Een terreinverkenning. (2007)
– Samenwerken in allianties en netwerken. Spelen met paradoxen. (2007)
– Spanningen in publiek-private samenwerking. Balanceren tussen uitersten. (2007)
– Perspectieven op organisatie en communicatie. (2005)
– Strategisch vernieuwen over de grenzen van de organisatie. (2005)
– Besturen vanuit paradoxaal perspectief. (2005)
– Over panische beheersingsdrang en zelforganisatie. (2004)
– Team work: Result of a field experiment in Postal services. (1998)
– The paradox of democracy in a postmodern society. (1998)
– Redesign, reengineering and development. The failure of programmatic change. (1997)
– Waarom herontwerpprojecten mislukken en wat we daaraan kunnen doen. (1997)
– Bezint eer gij begint: Managementdilemma’s bij invoering van teamgericht werken. (1997)
– Technological and organizational innovation: a dilemma of fundamental change and development. (1996)
– Vernieuwing van technologie en organisatie. (1996)
– Sociotechnisch ontwerp- en besturingsproces: een case bij een verzekeringsmaatschappij. (1991)