Werelden van verschil

Wie in organisaties werkzaam is, komt er al snel achter dat de absolute waarheid niet bestaat. In organisaties werken en leven mensen binnen eenzelfde kader: zij delen tijd en ruimte met elkaar. Maar ze leven in verschillende werelden, waarvan de horizon wordt bepaald door ieders individuele perspectief. Organisatiebewoners leven vanuit hun eigen werkelijkheidsbeeld. Hun individuele gezichtspunt is bepalend voor wat zij zien en nastreven. Er is geen gedeeld perspectief, geen gedeeld organisatieperspectief. En toch ontmoeten mensen elkaar. In de prent van Escher kruisen de wegen zich op de trap, ondanks het feit dat het twee bewoners van verschillende werelden betreft. Ze bewegen zich in dezelfde richting, hoewel de één daalt en de ander klimt. Wat zou er echter gebeuren wanneer ze bij het passeren het woord tot elkaar zouden richten? Of wat wanneer ze elkaar zouden aanraken?

De werkelijkheidsbeelden van organisatiebewoners zijn gekleurd door eerdere ervaringen, door opleiding en de rol en positie die ze bekleden in de organisatie. Vaak ontmoeten de bewoners elkaar niet, richten ze niet het woord tot elkaar, vindt er geen gesprek plaats. Daarmee blijven de verschillende werelden bestaan en maakt iedere bewoner een interpretatie van een gebeurtenis vanuit een eigen perspectief. Ook de activiteiten van anderen worden bezien vanuit dit perspectief. De activiteiten van mensen uit de eigen wereld worden nog wel begrepen. Aan de activiteiten van anderen worden interpretaties gegeven vanuit eigen werkelijkheidsbeelden. Daaruit ontstaan dikwijls misverstanden, zeker als je langs elkaar heen scheert en een gesprek uit de weg gaat.

Hoeveel variatie en verschil kunnen we verdragen. Is het voor ons mogelijk om zoals Escher verschillende werkelijkheden te begrijpen en aaneen te schakelen? Of bezien we activiteiten van anderen vanuit ons eigen perspectief zonder een gesprek over intenties aan te gaan? Is het mogelijk werkelijkheidsbeelden te verbinden en het gesprek te arrangeren? Bij een ontmoeting tussen werelden zouden de werelden hun geslotenheid verliezen. Er kan een gedeelde werkelijkheid ontstaan die we als een weldaad of als een ontzetting kunnen ervaren.

One Response to Werelden van verschil

  1. walraveninnovation@mac.com zegt:

    If there is no absolute by which to judge society, society is absolute (francis sheaffer)

    ik heb bewondering voor je geloof in de maakbaarheid van een betere wereld, ik leef nu 64 jaar en zie dat het eigenlijk maar steeds niet lukt

    zelf word ik op een vreemde manier gedreven om ook te werken aan die betere wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*