Vakgenoten

Elke verandering verlangt samenwerking, zeker als het om mensen in organisaties gaat.

Zelf werk ik bij voorkeur samen met leiders, professionals en ervaringsdeskundigen die zich in hun eigen organisatie willen inzetten voor verandering. Vaak zijn veranderingsprocessen zo omvangrijk of complex dat het nodig is om kwaliteiten te bundelen. Als die kwaliteiten niet in de organisatie zelf aanwezig zijn, dan werk ik graag samen met vakgenoten die mijn passie delen voor veranderingsprocessen en net als ik streven naar professionele kwaliteit.

Hieronder vind je collega’s waarmee ik graag en geregeld samenwerk.


Kilian Bennebroek GravenhorstKilian Bennebroek Gravenhorst

Kilian ken ik al sinds zijn studie sociale psychologie in Leiden. Hij heeft een prachtig proefschrift geschreven over succesfactoren bij organisatieverandering. Een resultaat uit dat onderzoek is de verandermonitor. Kilian heeft met Pluspulse zijn eigen adviesbureau en hij zet zich graag in om samen met mensen in een bedrijf succesvol veranderingen te realiseren. In die samenwerking waardeert hij de sterke kanten van mensen en maakt hij ambities expliciet. Zo nodig legt hij weerbarstige patronen bloot als die samenwerking belemmeren.

Hier kun je een artikel van Kilian ophalen: Omgaan met weerstand

 RoelandRoeland Bosch

Roeland Bosch combineert organisatieontwikkeling met leiderschapsontwikkeling. Hij heeft een professionele achtergrond in bedrijfskundige en sociale psychologie en werkt op het snijvlak van deze twee disciplines. Daarbij richt hij zich op verbinden van toekomst, heden en verleden van organisaties en werkt samen met anderen aan duurzame veranderingen in organisaties waarbij gedrag van leiders, managers en medewerkers het speerpunt is.

 

 Yvonne Burger

Yvonne Burger is hoogleraar aan de Vrije Universiteit op het gebied van executive coaching. Ze heeft een eigen praktijk als organisatieadviseur en executive coach. Yvonne ken ik van de Universiteit van Amsterdam waar ze is gepromoveerd. We hebben samen leiding gegeven aan Sioo. Ik ken weinig mensen die met zoveel toewijding werken aan individuele en organisatieontwikkeling. Haar bijdrage is erop gericht om de menselijke maat in organisaties terug te brengen.

Hier kun je de oratie van Yvonne ophalen: Menselijkheid in organisaties

 Marijke SpanjersbergMarijke Spanjersberg

Marijke is actief in haar eigen adviespraktijk en intensief betrokken in opleidingen van Sioo, de School voor Coaching en bij The Lime Tree. Ze is gepromoveerd op een proefschrift over complexe besluitvorming en conflicthantering. Marijke is een uitermate bekwame mediator en in staat om diepgaande conflicten tot een oplossing te brengen. Ze doet haar werk professioneel, met oog voor onderliggende dynamiek en met aandacht voor de ander. Ze heeft een mooi boek geschreven over systeemdenken.

Je kunt hier een artikel van Marijke ophalen over Circulaire patronen bij conflicthanteringArienne van Staveren
Arienne van Staveren

Arienne is een vakvrouw die graag met anderen samenwerkt aanweerbarstige sociale vraagstukken. Ze is gepromoveerd op innovatieve leerconcepten in het sociale domein en heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven met de titel “Zonder wrijving geen glans”. Samen met Ariënne heb ik gewerkt aan sociale vernieuwing in de jeugdzorg in Rotterdam en Den Haag. Arienne is momenteel decaan bij LESI, het landelijk expertisecentrum Sociale Interventie.

Ariënne heeft 12 lessen voor de jeugdzorg geschreven: Samenwerken in jeugd, veiligheid en zorgHans VermaakHans Vermaak

Hans is een toegewijd professional in complexe veranderingsprocessen. Hij heeft een indrukwekkend proefschrift geschreven over taaie vraagstukken en hoe je daarin speels kunt interveniëren. Hans heeft jaren als adviseur gewerkt bij Twijnstra Gudde en werkt nu als zelfstandig adviseur bij voorkeur in teams met mensen uit de organisatie. Hans is op zijn best als hij met vastgelopen processen en taaie vraagstukken aan de gang kan gaan met de mensen die daarin verschil willen maken.

Een van de artikelen van Hans kun je hier ophalen: Exploratieruimte


Martijn VroemenMartijn Vroemen
Martijn is gefascineerd door manieren waarom mensen veranderen of juist niet veranderen. Hij begeleidt teams die hun samenwerking willen verbeteren en draagt gepassioneerd bij aan ontwikkelprocessen in organisaties onder meer door spelsimulaties en zoekconferenties. Martijn werkt zelf ook het liefste in teams waarbij de teamleden elkaar versterken en aanvullen. Hij heeft een zeer behulpzaam boek geschreven over samenwerken in teams. Zijn boek Kantoorlog geeft een mooi beeld van de merkwaardige wereld die we soms zelf creëren.

Je kunt hier een artikel van Martijn ophalen uit zijn serie artikelen over Teamwerk


Mark van TwistMark van Twist

Mark van Twist is hoogleraar bestuurs- en beleidsadvisering in de publiek-private context aan de Erasmus Universiteit. Hij is ook decaan bij de NSOB de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Met Mark is het spannend samenwerken omdat we verschillend en daardoor aanvullend zijn in het realiseren van beweging. Mark heeft mooie boeken gemaakt. We werken samen bij de NSOB in de Masteropleiding Public Administration en in veranderingen bij de rijksoverheid.

Hier kun je de oratie van Mark ophalen: Over de (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering