Strategieconferenties

Strategische verandering en strategieontwikkeling ondernemingsstrategie

“Culture eats strategy for breakfast”. Deze uitspraak van Peter Drucker geeft aan dat strategievorming een proces is.

In het proces van strategievorming kunnen strategieconferentie een hulpmiddel zijn. In deze conferentie komen meerdere mensen gedurende enkele dagen bij elkaar om zich een gezamenlijk beeld te vormen over een gewenste toekomst. Vanuit dat gedeelde toekomstbeeld wordt nagegaan hoe deze toekomst werkelijkheid kan worden.

Het ontwerpen en begeleiden van strategieconferenties is iedere keer opnieuw een uitdaging die ik graag aanga.

Het werken met strategieconferenties is een beproefde methode om vernieuwing te initiëren. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier strategieconferenties begeleid voor een internationaal chemisch concern, Brandweer Nederland, een grote gemeente, een GGZ instelling en een Woningcorporatie.

Het gaat bij strategieconferenties om bijeenkomsten van minimaal twee dagen waarin mensen vanuit alle niveaus uit een organisatie samenwerken om zich een beeld te vormen van een wenselijke toekomst en daaraan te werken. Strategieconferenties zijn geschikt om gezichtspunten te delen en een gezamenlijke basis voor de toekomst en de daarvoor benodigde verandering te bouwen. Een randvoorwaarde voor succes is dat de ideeën vorm krijgen in actieplannen, dat vervolgactiviteiten plaatsvinden en de voortgang wordt gevolgd. Zonder vervolgactiviteiten zijn het vaak leuke bijeenkomsten zonder doorwerking. Strategieconferenties zijn zinloos als het vraagstuk te eenvoudig is, het management een sterke behoefte heeft aan beheersing en controle van de bijeenkomst, er reorganisaties spelen waar deelnemers geen invloed op hebben, er twijfels zijn of de deelnemers los kunnen komen van bestaande waardepatronen of als het conflictniveau zo hoog is dat mensen niet met elkaar willen praten.

Bij het inrichten van strategieconferenties werk ik samen met betrokkenen om tot een optimale werkwijze te komen. Elke situatie is verschillend en er is geen pasklaar ontwerp voor een conferentie. De strategische conversatie begint al bij het denken hoe de conferentie het beste kan worden vormgegeven. Belangrijke vragen zijn:
– wie zijn betrokken als probleemhebber, actor en relatieve buitenstaander
– wat is de kern van het vraagstuk en de onderliggende dynamiek
– welke verschillende gezichtspunten zijn essentieel
– welke opbouw is mogelijk en wat is de rol van heden, verleden en toekomst
– hoe spelen we met tijd, plaats, ruimte en ritme
– hoe krijgt leren vorm en hoe speelt conflict een rol

Om een conferentie goed te begeleiden en tot resultaat te komen is het essentieel dat ik de deelnemers vooraf heb gezien en gesproken en dat ik zicht heb op de context van de organisatie waarin zij werken.

Een beschrijving van een strategieconferentie voor de toekomst van wijkgericht werken vind je hier: Toekomst wijkopbouworganen.

Een beschrijving van een reeks conferenties en werkateliers in de jeugdzorg vind je hier: Voorbeeldige jeugdzorg.