Veranderen

Mijn meest relevante publicaties over
veranderen kun je hier inzien en ophalen:

Lopen over water – veranderkunde

Veranderen – meervoudig perspectief

Succesvol veranderen van organisaties

Interveniëren en veranderen

.

.


Meer artikelen over veranderen kun je hieronder vinden. De volledige referenties vind je in de literatuurlijst.

– Interveniëren vanuit verbinding – In: Léon de Caluwé, Spannend veranderen (2015)
– Strategies for cultural change in organizations – Concluding chapter Change strategies. (2013).
– Cultural change and leadership – Concluding chapter Leadership in cultural change. (2013).
– Conflicten en spanning, een creatieve bron voor vernieuwing. (2012).
– Veranderen van organisatiecultuur. (2010).
– Vertrouwen. Een gelaagd fenomeen. (2010).
– Veranderen als kunstje, kunde of kunst. (2009).
– Veranderkunst – Een inleiding. (2009).
– Succesvol veranderen van organisaties. (2008).
– Intervening and changing in interaction. (2007).
– Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in interacties. (2006).
– Iedereen ziet veranderen uit een ander perspectief. (2006).
– Weloverwogen kiezen van veranderingsstrategieën. (2005).
– Complexiteit en weerbarstigheid in veranderingsprocessen. (2005).
– Changing organizations. Understanding complexity, not denying it. (2005).
– Dynamics of organizational change and learning. An introduction. (2004).
– Dynamics of Organization Change and Learning: Reflections and perspectives. (2004).
– Power dynamics and organizational change: a multi perspective approach and four paths to change. (2004).
– De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties (2004).
– The change capacity of organizations. General assessment and five configurations. (2003).
– Lessons in survey feedback. Sensemaking and learning in organizational change. (2002).
– Het Veranderingsvermogen van Organisaties: vijf configuraties en implicaties voor de praktijk. (2001).
– Beschadigde kaften en beduimelde bladzijden. Vijf inspirerende boeken voor organisatieadviseurs. (2001).
– Lopen over water. Over de dynamiek van lerend veranderen in organisaties.
 (2000).
– Organizational Change: Barriers and Power Dynamics. (1998).
– Power dynamics and organizational change: A comparison of perspectives. (1998).
– Influence tactics in organizational change processes: Differences between groups in power use. (1998).
– Redesign, reengineering and development. The failure of programmatic change. (1991)
– Beïnvloedingsgedrag van vier groepen in veranderingsprocessen. (1997)
– Technological and organizational innovation: a dilemma of fundamental change and development. (1996)
– Integrale organisatieontwikkeling bij een verzekeringsmaatschappij.(1998)