Activiteiten

Jaap Boonstra wetenschapper, bestuurder, onderzoeker, adviseur

Vier rollen

De vier professionele rollen die ik speel, geven een beeld wat ik ben.

Het gaat mij meer om het spel, dan om de wedstrijd die volgens de regels gespeeld en gewonnen moet worden. Dialoog, consultatie en gezag vind ik relevanter dan macht. Het gaat ook om het adequaat spelen van meerdere rollen als een vakkundig acteur. Mijn vier professionele rollen zijn wetenschapper, bestuurder, hoogleraar en adviseur. Elke professionele rol brengt taken en verantwoordelijkheden met zich mee, die ik overigens graag op me neem.

Hoogleraar: met passie delen van kennis, ervaring en inspiratie
Bestuurder: bijdragen aan het goed functioneren van organisaties
Wetenschapper: vanuit nieuwsgierigheid op zoek naar nieuwe kennis
Adviseur: anderen helpen om van veranderingen een succes te makenHoogleraar

Inspireren van anderen en het delen van kennis en ervaring is voor mij de essentie van het hoogleraarschap. Als hoogleraar gaat het me niet om het vullen van vaten, maar om het ontsteken van vuur. Dat betekent dat ik wil aansluiten bij de fascinaties en inspiraties van anderen.

Ik heb er plezier in om studenten de uitdagingen van het vakgebied te laten ervaren en om inspirerende verhalen te vertellen. Het geeft me voldoening om samen met promovendi en andere onderzoekers het avontuur aan te gaan en op zoek te gaan naar nieuwe kennis, bruikbare methoden en toepasbare inzichten.

Vanuit een onafhankelijke rol wil ik bijdragen aan maatschappelijk debatten over duurzame veranderingen en sociaal ondernemerschap. Zo nodig stel ik daarbij misvattingen aan de orde.


Bestuurder

Als bestuurder ben ik betrokken bij het reilen en zeilen van maatschappelijke organisaties. Het is een manier om vanuit opgedane kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan onze maatschappij en daarmee engagement te tonen.

Vanuit mijn ervaring met organiseren, veranderen en leren, draag ik graag mijn steentje bij aan het goed functioneren van maatschappelijke organisaties. Na jaren zelf bestuurder te zijn geweest van een universitair instituut speel ik nu vooral een rol als toezichthouder en klankbord van leiders in organisaties.

Als eindverantwoordelijk bestuurder is het de essentie om krachten in een organisatie te bundelen en de activiteiten te richten op de toekomst. Als toezichthouder is iedere keer weer de kunst om te balanceren tussen nabijheid en afstand. Naast de formele rol om erop toe te zien dat alles in de organisatie goed verloopt, gaat het ook om mee te denken bij lastige beslissingen waar bestuurders voor staan.

 

Wetenschapper

Als wetenschapper houd ik me bezig met het onderzoeken, begrijpen en aanpakken van organisatievraagstukken. Ik sta graag met mijn beide benen in de praktijk met de kennis van morgen. Onderzoeken doe ik samen met anderen die nieuwsgierig zijn. Onderzoeken is voor mij een avontuur door een onbekend landschap.

Het gaat me niet alleen om de wereld waarin we leven beter te leren kennen, het gaat me net zo goed om het genereren van inzichten hoe we onze wereld kunnen veranderen en vernieuwen. Niet is zo praktisch als een goede theorie, maar het omgekeerde geldt ook: niet is zo theoretisch als een goede praktijk.

Met het genereren van kennis draag ik bij aan het goed functioneren van werksystemen, het verbeteren van samenwerkingspatronen en het succesvol veranderen van organisaties.


Adviseur

Als adviseur heb ik meer dan dertig jaar ervaring. De eerste vijftien jaar heb ik in mijn rol als adviseur vooral bijgedragen aan veranderingsprocessen in de financiële dienstverlening. De laatste jaren richt ik mijn advieskwaliteiten meer op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Thema’s waarvoor ik me momenteel inzet zijn geweld in het onderwijs, veiligheid in buurten en wijken, publiek-private samenwerking, lokaal ondernemerschap, inrichting van de openbare ruimte en bestuurlijke vernieuwing. De laatste jaren ben ik wat meer betrokken bij vernieuwingsprocessen in andere landen. Bijdragen aan universitair onderwijs voor zwarte studenten in Johannesburg is erg inspirerend en het samenwerken aan leefbaarheid in Soweto en Alexandra uiterst leerzaam.

Adviseren is een vak. Wat maakt een adviseur een goede adviseur? Voor mij geldt in ieder geval dat een onderzoekende houding en open geest essentieel zijn. Een goede adviseur heeft ergens verstand van en is expert op een specifiek vakgebied. Procesadvisering zonder kennis van zaken leidt meestal tot bedroevende resultaten. En verder geldt voor mij: denk met je hoofd, volg je hart en vertrouw op je buik. Over de expertise van adviseurs heb ik een aantal jaren een prikkelend artikel geschreven met de titel: Het einde van de adviseur. Over professioneel adviseren kun je een reeks aan artikelen vinden onder publicaties.

Een overzicht van mijn belangrijkste adviesopdrachten vind je onder mijn activiteiten als adviseur.