Adviseur

Jaap Boonstra Adviseur

Mijn ambitie als adviseur is om bij te dragen aan succesvolle veranderingen in organisaties. Dat doe ik met toewijding en passie.

Met plezier speel ik een rol in strategische vernieuwing, organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling. Als adviseur heb ik meer dan dertig jaar ervaring. De eerste vijftien jaar heb ik vooral bijgedragen aan veranderingen in de financiële dienstverlening. De laatste jaren richt ik mij meer op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Veranderprocessen in het buitenland zijn een bron van inspiratie en reflectie.

Realiseren van veranderingen doe ik samen met leiders, professionals en anderen die zich ervoor willen inzetten om van veranderingen in hun eigen bedrijf een succes te maken.Culturele verandering en maatschappelijke vernieuwing

Als adviseur draag ik graag bij aan strategische en culturele vernieuwing van organisaties. Fusies van internationale ondernemingen vind ik boeiend en uitdagend. Thema’s waarvoor ik me momenteel inzet zijn geweld in het onderwijs, veiligheid in buurten en wijken, verbetering van zorgkwaliteit, internationale samenwerking, publiek-private samenwerking, lokaal ondernemerschap, inrichting van de openbare ruimte en bestuurlijke vernieuwing. De laatste jaren ben ik wat meer betrokken bij vernieuwingsprocessen in andere landen. Bijdragen aan universitair onderwijs voor zwarte studenten in Johannesburg is erg inspirerend en het samenwerken aan leefbaarheid in Soweto en Alexandra uiterst leerzaam.


Geen beste manier van veranderen

Er is geen beste manier van veranderen, in tegenstelling wat sommige boekje je doen willen geloven. En eenvoudige modellen of stappen-plannen zijn zelden toereikend. Voor mij is de kunst van advieswerk dat je iedere keer weer samen met betrokken op zoek gaat naar de meest effectieve veranderingsaanpak Die aanpak behelst een keuze voor een specifieke veranderingsstrategie die past bij de organisatie en het vraagstuk en een beeld van de mensen die nodig zijn om van de verandering een blijvend succes te maken. Natuurlijk gaat het ook om het kiezen van een passende interventiemix om de veranderingen te ondersteunen.

Onder publicaties vind je bij veranderen een reeks artikelen die behulpzaam kunnen zijn bij succesvol veranderen.


Adviseren is een vak

Wat maakt een adviseur een goede adviseur? Voor mij geldt in ieder geval dat een onderzoekende houding en open geest essentieel zijn. Een goede adviseur heeft ergens verstand van en is expert op een specifiek vakgebied. Procesadvisering zonder kennis van zaken leidt meestal tot bedroevende resultaten. En verder geldt voor mij: denk met je hoofd, volg je hart en vertrouw op je buik. Over de expertise van adviseurs heb ik een aantal jaren een prikkelend artikel geschreven met de titel: Het einde van de adviseur.

Onder publicaties vind je bij adviseren een reeks artikelen die gaan over professioneel adviseren.


Methodisch adviseren
Methodisch adviseren betekent voor mij dat ik weloverwogen keuzen maak voor specifieke methodieken en interventies. In mijn meest recente boek “Leiders in Cultuurverandering” heb ik meer dan vijftig interventies beschreven die behulpzaam kunnen zijn bij strategische vernieuwing en diepgaande verandering. Zelf maak ik vaak gebruik van strategische conferenties en een combinatie van betekenisvolle en interactieve interventies. Diepgaande verandering is voor mij bijna altijd verbonden met leiderschapsontwikkeling. 

Onder Methodieken vind je een beschrijving van methodieken die ik vaak gebruik.


Adviesprojecten

Hieronder tref je een overzicht aan van de veranderingsprocessen waarin ik betrokken ben of ben geweest.

2018 – heden
Veiligheidsregio Kennemerland. Strategie- en organisatieontwikkeling van onderaf.

2017 – heden
Nationale politie. Advisering van strategie- en veranderteam in veranderproces Nationale politie.

2017 – heden
Pearls in Policing. Advisering en begeleiding International Action Learning Group Pearls in Policing.

2017 – heden
Goois Natuurreservaat. Advisering directie en veranderteam over strategische heroriëntatie.

2016 – heden
Global Alliance for Banking based on Values (GABV). Action learning program international and organizational development.

2016 – heden
Ministerie Justitie & Veiligheid. Advisering in veranderprogramma J&V verandert.

2016 – heden
Kirkman Company. Advisering en begeleiding bij professionele ontwikkeling en adviesvaardigheden.

2015 – heden
Rochdale woningcorporatie. Bestuursadvisering Raad van bestuur in doorlopende verandering en vernieuwing.

2017
Woningcorporatie De Key. Begeleiding directie en managementteam bij strategische oriëntatie.

2017
GGZ Rivierduinen. Evaluatie en advisering Raad van toezicht intern en extern functioneren.

2016
Ouder- en Kindteams Amsterdam. Advisering stuurgroep OKT en gemeente Amsterdam over realisatie Ouder- en mkindteams

2015 – 2017
Agentschap Telecom. Begeleiding in ontwikkeling en realiseren van toekomstvisie.

2015 – 2016
Gemeente Amsterdam. Projectmanagementbureau. Advisering bij samenvoeging eenheden en cultuurverandering.

2014 – 2015
Brandweer Amsterdam Amstelland. Advisering interne samenwerking en vernieuwing.

2014-2015
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Advisering Directie Brandweer over veranderproces en samenwerking.

2013 – 2014
Nederlandse Spoorwegen. Advisering over het succesvol inrichten van complexe samenwerkingsprojecten.

2013 – 2014
Gemeente Amsterdam. Advisering bij inrichting van besturingsstructuur en ontwikkeling van de organisatie.

2012 – 2015
Brandweer Nederland. Begeleiding Raad Brandweercommandanten en vorming Brandweer Nederland.

2012 – 2015
Rochdale Woningcorporatie. Begeleiding Raad van Bestuur in strategische heroriëntatie.

2010 – 2012
Rochdale Woningcorporatie. Begeleiden Raad van Bestuur bij het realiseren van een structuur- en cultuurverandering.

2010 – 2012
GGZ Rivierduinen. Begeleiding Raad van Bestuur en directeuren bij realiseren van nieuwe besturingsstructuur.

2011 – 2012
Meander Schippersinternaten en Prokino kinderopvang. Onderzoek naar fusieproces en besturing van fusieorganisatie.

2008 – 2011
Gemeente Amsterdam. Begeleiding algemeen overleg van directeuren en het functioneren als concernorganisatie.

2009 – 2010
Stichting Managementstudies. Onderzoek naar leiderschap en  cultuurverandering in Nederlandse organisaties.

2009 – 2010
Gemeente Amsterdam. Onderzoek naar het functioneren van adviesgroep Amsterdam en haar positionering voor de toekomst.

2007 – 2010
Jeugdformaat. Begeleiding bij strategische positionering en ontwikkeling voorbeeldige jeugdzorg in Haaglanden.

2007 – 2008
Gemeente Rotterdam. Onderzoek en advies naar samenwerking tussen gemeentelijke diensten in de Jeugdzorg.

2007 – 2008
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Begeleiding strategietraject Talent voor de toekomst.

2007 – 2008
Academie voor Overheidscommunicatie. Begeleiding van onderzoek naar de communicatiefunctie bij beleidsontwikkeling.

2006 – 2007
Ministerie OCW. Advisering inrichting ondersteunende functies en themadirecties rond maatschappelijke vraagstukken.

2005 – 2006
Ministerie OCW. Begeleiding en advisering bij herinrichting ICT op School en Kennisnet

2004 – 2005
Ministerie OCW. Begeleiding evaluatieonderzoek ICT op School en Kennisnet.

2004 – 2005
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Advisering directie bij de procesinrichting en herinrichting en verandering van de dienst.

2004 – 2005
Ministerie OCW. Advisering inrichting veranderingsproces als lid van het Delta-panel

2004 – 2005
Rabobank. Advisering facilitaire organisatie  (Rabo-Facet) bij strategische heroriëntatie en verbetering van dienstverlening.

2003 – 2004
Technische Universiteit Delft. Advisering College van Bestuur over betekenis en positionering van OTB onderzoeksinstituut.

2002 – 2003
Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Advisering en opleidingsontwikkeling leergang Lokaal Leiderschap.

2000 – 2001
Landelijke programmagroep Jeugdzorg. Advisering over vernieuwingsprocessen in de Jeugdzorg in Nederland

2000 – 2001
Wijkopbouworganen Amsterdam. Onderzoek en advisering betekenis van wijkopbouworganen in de stadsdelen van Amsterdam.

1998 1999
Centrum voor Energiebesparing (CE). Professionalisering en begeleiden bij positioneren en onderzoeksmanagement.

1997 – 1998
Algemene Herverzekerings Maatschappij. Begeleiding bij vernieuwing van informatiesystemen, bedrijfsprocessen en organisatieopbouw.

1997 – 1998
ING Groep. Begeleiding van het Informatie en Technologiecentrum bij strategische beleid en organisatievorm.

1996 – 1997
Eurocard Nederland. Begeleiding bij integraal herontwerp van de organisatie en vernieuwing van technologische systemen

1996 – 1997
Fortis. Onderzoek naar het veranderingsvermogen bij herontwerp van de business Unit ondernemingsverzekeringen.

1995 – 1996
PTT Post. Onderzoek en begeleiding bij het ontwikkelen van een nieuwe werkorganisatie voor de nieuwe sorteercentra.

1995 – 1996
Gemeente Utrecht. Begeleiding van de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen bij nieuwe organisatievorm.

1995 – 1996
Nationale Nederlanden Schadeverzekeringen. Begeleiding bij realiseren van marktgericht en teamgericht werken.

1995 1996
Nationale Nederlanden Zorgverzekeringen. Begeleiden bij realiseren van een marktgericht en teamgericht werken.

1993 – 1996
ING Groep. Begeleiding van het management van ING Groep bij het invoeren van technologische en organisatorische veranderingen.

1993 – 1996
Eurocard Nederland en Beanet. Fusiebegeleiding en invoering van procesorganisatie en teamgericht werken in het betalingsverkeer.

1993 – 1996
Verzekeringsmaatschappij VVAA. Begeleiding van een integraal veranderingsproces en vernieuwing van de relaties met de leden.

1993 – 1995
Westland/Utrecht Hypotheekbank. Strategieformulering en invoering procesorganisatie en teamgericht werken.

1993 – 1994
Rutgersstichting. Begeleiding  bij strategische en organisatorische heroriëntatie en fondswerving voor financiering.

1992 – 1994
BankGiroCentrale (BGC). Ontwikkeling van strategie, technologie, organisatievorm en werkorganisatie.

1990 – 1992
COB/SER. Onderzoek naar de sociale en organisatorische aspecten van elektronisch berichtenverkeer in de detailhandel.

1990 – 1992
Bedrijfschap Detailhandel. Onderzoek naar de belemmeringen en succesfactoren bij automatisering in de detailhandel in Nederland.

1990-  1991
Akkerbouwproductschappen. Integrale organisatieverandering en strategische positionering in het maatschappelijk en bestuurlijk veld.

1987 – 1988
Ministerie van WVC. Onderzoek naar personele en organisatorische aspecten van de invoering van geautomatiseerde systemen.

1987 – 1988
Ministerie van WVC. Onderzoek naar en advisering bij automatisering en digitalisering van de postbehandeling.

1987 – 1988
Havenbedrijf Rotterdam. Onderzoek naar organisatorische consequenties van een geautomatiseerd verkeersbegeleidingssysteem.

1986 – 1987
Gemeentewerken Rotterdam. Opleiding over informatiemanagement en advies over het vormgeven van een informatiebeleid.

1985 – 1989
AEGON Levensverzekeringen. Integrale organisatieverandering bij de divisie collectieve verzekeringen.

1985 – 1986
Gemeente Rotterdam. Evaluatie van de invoering van een geautomatiseerd uitkeringensysteem bij de Gemeentelijk Sociale Dienst

1985 – 1986
Philips Consumer Electronics. Evaluatie implementatie van een geautomatiseerd administratiesysteem voor de verkooporganisatie.

1984 – 1987
PTT Telecom. Advisering en begeleiding bij de invoering van een informatiesysteem voor de binnendienst in Amsterdam.

1983 – 1984
Industriebond FNV. Onderzoek naar het veiligheidssysteem van DuPont de Nemours in Dordrecht.