Hoogleraar

Inspireren van anderen en het delen van kennis en ervaring is voor mij de essentie van het hoogleraarschap.

Als hoogleraar gaat het me niet om het vullen van vaten, maar om het ontsteken van vuur. Dat betekent dat ik wil aansluiten bij de fascinaties en inspiraties van anderen.

Ik heb er plezier in om studenten de uitdagingen van het vakgebied te laten ervaren en om inspirerende verhalen te vertellen. Het geeft me voldoening om samen met promovendi en andere onderzoekers het avontuur aan te gaan en op zoek te gaan naar nieuwe kennis, bruikbare methoden en toepasbare inzichten.

Vanuit een onafhankelijke rol wil ik bijdragen aan maatschappelijk debatten over duurzame veranderingen en sociaal ondernemerschap. Zo nodig stel ik daarbij misvattingen aan de orde.Universiteit van Amsterdam

Het geven van onderwijs vind ik inspirerend. Ik heb er plezier in om studenten de uitdagingen van het vakgebied te laten ervaren. Aan de Universiteit van Amsterdam geef ik onderwijs over het functioneren van organisaties en vernieuwingsprocessen in organisatorische netwerken. De vakken worden gevolgd door studenten politicologie, organisatiesociologie, communicatiewetenschappen, organisatiepsychologie, economie en culturele studies. Juist de bonte verzameling leidt vaak tot spannende uitwisseling van verschillende gezichtpunten. Een mooi vak om te geven vind ik ‘conflict als creatieve bron voor vernieuwing’. Uitgangspunt van deze module is dat klanten en burgers vaak weinig merken van veranderingen in organisaties. Bovendien raken mensen in organisaties vaak het spoor bijster. Dat leidt natuurlijk tot veel gepraat. Klanten klagen, medewerkers roddelen en leidinggevenden proberen klanten en medewerkers te overtuigen dat veranderen nodig is en dat het allemaal beter wordt. In deze module bestuderen we de volgende vragen:

 • Hoe komt het dat veranderingsprocessen zo vaak vastlopen
 • Wat is de samenhang tussen strategische, organisatorische en culturele veranderingen
 • Wat is de rol van leiderschap bij strategische en culturele vernieuwing
 • Wat voor strategieën zijn er voor organisatieverandering
 • Wat hebben deze strategieën te maken met leiderschap en communicatie
 • Waarom ontstaat er vaak ruzie, roddel en achterklap in veranderingsprocessen
 • Hoe kan je omgaan met politieke spelletjes en zelf invloed uitoefenen
 • Hoe kan je als veranderingsmanager onhandig en handig communiceren over verandering?Esade Business School Barcelona

Bij Esade Business School in Barcelona verzorg ik een module voor studenten uit allerlei landen en culturen. Dit is erg boeiend en elk jaar weer een feest om te doen. De studenten komen uit Korea, IJsland, Nieuw Zeeland, Canada, Singapore, China, Verenigde Staten en zo ongeveer alle landen uit Europa, inclusief Nederland en Spanje natuurlijk. In de cursus bestuderen we onze eigen veronderstellingen en culturele verschillen als het gaat om organiseren en veranderen. Zelf leer ik hier elke keer opnieuw van en kom ik op allemaal nieuwe ideeën voor het onderwijs. Het vak heet ‘Dynamics of strategic and cultural change in organizational networks’.

De doelstelling is als volgt geformuleerd:

“This learning program offers you a balance between the standard theories on changing organizations and current insights and methodologies from dynamic systems theory on organizing, changing and learning. Working with these theories and methodologies you develop scientific and professional insights and strategies for bringing change and innovation in organizational networks”.

Verder ben ik bij Esade betrokken in internationale topprogramma’s, waaronder:
Master in International Management
Executive MBA
Global Executive MBA
Global Advanced Management Program
Program for Leadership DevelopmentSioo

Bij Sioo ben ik actief als onderzoeker en hoogleraar in het onderzoeksplatform en in verschillende leertrajecten voor bestuurders, leiders, veranderingsmanagers en adviseurs. Bij Sioo heb ik twaalf jaar gewerkt waarvan 9 jaar als rector van het interuniversitaire centrum. Sioo beschouw ik als het topinstituut van Nederland om je te professionaliseren in organiseren, veranderen, adviseren en innoveren in een rol als leider, bestuurder, veranderingsmanager en adviseur. Ik werk met veel plezier samen met mijn collega’s bij Sioo om bij te dragen aan succesvol veranderen en innoveren in organisaties en organisatorische netwerken.

De programma’s waarin ik ben betrokken zijn:
Executive Change Management
Advanced Change Methodologies
Designing Complex Organizations
Succesvol Veranderingen Organiseren
Lokaal Leiderschap
Interim Management en Organisatieverandering
Besturen van woningcorporaties
Besturen en vernieuwen in de zorgNSOB

Bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur ben ik als hoogleraar en docent betrokken bij leergangen voor leiders en bestuurders in de rijksoverheid en overheidsdiensten. De NSOB zie ik als een professioneel onderzoeks- en opleidingsinstituut waarin een keur aan hoogleraren samenwerken om bij de dragen aan de kwaliteit van het Nederlands openbaar bestuur. Programma’s waarin ik een rol speel zijn:
Master of Public Administration
Interdepartementale ManagementleergangPromotieonderzoek

Als begeleider van promovendi hecht ik aan nieuwsgierigheid van onderzoekers als een belangrijke drijfveer om voldoening te halen uit een promotietraject. Nar mijn idee is de weg naar het doel vaak boeiender is dan het bereiken van het doel. Onderzoek doen betekent dat je erop bent voorbereid om betekenisvolle professionele ervaringen te doorleven, keer op keer, met enthousiasme en volharding. Meer nog, het doen van promotieonderzoek betekent dat je veel kleine stapjes maakt en veel taken uitvoert zonder het besef te verliezen dat je werkt aan een toekomst waarin je een grotere professionele en academische voldoening voor jezelf realiseert. Vanuit mijn ervaringen met promotietrajecten wil ik benadrukken dat het een voortgaande inspanning verlangt, met een flinke dosis doorzettingsvermogen, een voortdurend verlangen naar nieuwe kennis, en een plezier in het zoeken naar nieuwe ervaringen en praktijken. Het doen van promotieonderzoek is geworteld in een actieve verbeelding, een onderzoekende geest en een wetenschappelijke precisie. Uiteindelijk zijn promovendi in staat om ideeën, inspiraties, ervaringen en ambities om te zetten in bruikbare kennis en theoretische inzichten. Anders gezegd, een promotietraject kan betekenen dat je dromen werkelijkheid worden. De kernvraag is: Wat is je droom?

Mensen vragen me wel eens welke ambities, ervaringen en motivaties iemand zou moeten hebben voor een promotietraject. Dan dring ik aan tot reflectie op de volgende vragen:

 • Wat zijn je ideeën over professionele en persoonlijke ontwikkeling?
 • Welke organisatievraagstukken boeien je zodanig dat je jezelf daar gedurende langere tijd intensief in wilt verdiepen?
 • Wat zijn je verwachtingen en aspiraties in het wetenschappelijke, academische en professionele domein?
 • Welke bijdrage wil je leveren aan ontwikkeling van kennis op terreinen van organiseren, veranderen, innoveren en leren?
 • Welke inspanningen zie je voor je om deze ambities te realiseren en bijdragen te leveren?
 • Welk mate van betrokkenheid ben je bereid te investeren in collega-onderzoekers en mensen die meewerken aan je onderzoek?
 • Hoeveel tijd en geld ben je bereid te investeren in jezelf en in een begeleidingsprogramma ter ondersteuning van je onderzoek?

Promotieonderzoek is voor velen het in vrijheid kunnen werken aan fascinaties en het realiseren van een droom.
Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.Promovendi

Patrick Vermeulen (2002)
Organizing product innovation in financial services. How banks and Assurance companies organize their product innovation processes. Radboud Universiteit.

Kilian Bennebroek Gravenhorst (2003)
Sterke staaltjes van samenwerking. Survey feedback voor het aanpakken van belemmeringen bij organisatieverandering. Universiteit van Amsterdam

Stefan Peij (2005)
Commissaris op de bestuurdersstoel. De rol van commissarissen bij veranderingsprocesen in organisaties. Universiteit van Amsterdam.

Renate Werkman (2006)
Werelden van verschil. Hoe actoren in organisaties vraagstukken in veranderprocessen hanteren en creëren. Universiteit van Amsterdam.

Wenny Ho (2007)
Sensemaking in turbulent times. Everyday strategic changing in Indian NGDO’s. Universiteit van Amsterdam.

Arienne van Staveren (2007)
Zonder wrijving geen glans. Leren samenwerken bij veranderen en innoveren. Universiteit van Amsterdam.

Rob Zuijderhoudt (2008)
Op zoek naar synergie. Omgaan met onoplosbare problemen. Universiteit van Amsterdam .

Arend Ardon (2009)
Moving moments. Leadership and inerventions in dynamically complex change processes. Vrije Universiteit Amsterdam.

Hans Vermaak (2009)
Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid (cum laude). Universiteit van Amsterdam.

Philip Karré (2010)
Hybrid Organizations. Strategy and leadership in organizations between state and market.
Universiteit van Amsterdam.

Erik Gerritsen (2011)
De slimme gemeente.  Het aanpakken van ongetemde problemen in de context van het lokaal bestuur. Universiteit van Amsterdam.

Elsbeth Reitsma (2014)
Adviseurs aan de slag. Professioneel handelen in organisatieadvieswerk.
Vrije Universiteit Amsterdam.

Jeannette Knol (2015)
Professioneel en bestuurlijk samenspel in een ziekenhuis. (Gepland).

Jonne Klaver (2016)
Politiek, bestuurlijk en organisatorisch leiderschap in een provincie. (Lopend).Promotiecommissies Jaap Boonstra

Petra Biemans (1999)
Universiteit van Amsterdam

Noortje Wiezer (1999)
Universiteit van Amsterdam

Antoine van Nistelrooij (1999)
Universiteit Nijmegen

Marc van Bijsterveld (1999)
Universiteit Nijmegen

Cathy van Dijk (2000)
Universiteit van Amsterdam

Ellen Cox-Woudstra (2000)
Universiteit Groningen

Hans Banens (2000)
Universiteit van Amsterdam

Carolien Metselaar (2000)
Universiteit van Amsterdam

Giap Tan (2001)
Universiteit van Amsterdam

Gert Jan Schuiling (2001)
Vrije Universiteit

Erik Leertouwer (2002)
Universiteit Groningen

Art Huizing (2002)
Universiteit van Amsterdam

Diana Limburg (2002)
Universiteit Twente

Marjo Dubbeldam (2003)
Vrije Universiteit

Wilfried Goedmakers (2003)
Vrije Universiteit

Erik de Vries (2003)
Universiteit van Amsterdam

Johan Boudewijns (2004)
Universiteit Nijmegen

Naud van der Ven (2006)
Radboud Universiteit

Truus Poels (2006)
Universiteit Utrecht

Frido Smulders (2006)
Technische Universiteit Delft

Henk Leertouwer (2006)
De geschiedenis van de medische afdeling bij de arbeidsinspectie
Universiteit Groningen

Ber Damen (2007)
Universiteit van Amsterdam

Mark Hoogedoorn (2007)
Vrije Universiteit Amsterdam

Hans Blinkhof (2007)
Radboud Universiteit

Marianna van Hoorn (2007)
Universiteit voor Humanistiek

Jeroen de Jong (2007)
Universiteit van Amsterdam

Vanessa Derksen (2007)
Universiteit van Amsterdam

Alexei Sharpanskykh (2008)
Universiteit van Amsterdam

Dave Bouckenooghe (2008)
Universiteit Gent

Willemijn Verkoren (2008)
Universiteit van Amsterdam

Isolde van Roekel Tanke (2008)
Nijenrode Universiteit

Mark Pen (2009)
Technische Universiteit Delft

Alex Straathof (2009)
Erasmus Universiteit

Martijn Meuleman (2010)
Radboud Universiteit

Dave Ropes (2010)
Universiteit van Amsterdam

Ben Tiggelaar (2010)
Vrije Universiteit Amsterdam

Van der Zouwen (2011)
Effective Use of Large Scale Interventions
University of Tilburg

Ewoud Guldemond (2011)
Collaborative work environments in smart oil fields
Radboud University Nijmegen

Anna Snel (2011)
Theories of the experience economy
University of Amsterdam

Paul Kloosterboer (2011)
Expeditie naar waarde. Strategie ontdekken met professionals
Vrije Universiteit Amsterdam

Joost Kampen (2011)
Interventies in verwaarloosde organisaties
Vrije Universiteit Amsterdam

Wietske van Osch (2012)
Generative collectives
University of Amsterdam

Annemarie van Dalen (2012)
Zorgvernieuwing. Over anders besturen en organiseren
Universiteit Tilburg

Ileana Maris (2014)
On design as liberal art: The art of advancements.
University of Amsterdam

Kees van Haaster (2014)
Youth care knowledge exchange through online simulation.
Universiteit voor Humanistiek

Marco Snoek (2014)
Developing teacher leadership and its impact in schools
Universiteit van Amsterdam

Arjella van Scheppingen (2014)
Self regulation in health organizations
Vrije Universiteit Amsterdam

Bart Alders (2014)
Consulting project: what really matters.
Vrije Universiteit Amsterdam