Kiezen van een adviseur

 

Er zijn veel adviseurs dus opdrachtgevers kunnen kiezen met welke adviseur zij in zee gaan.
Hoe kiezen opdrachtgevers hun adviseur?

Laten we eerlijk zijn, sommige opdrachtgevers kiezen niet bewust een adviseur. Ze krijgen er eentje voorgeschoteld of ze formuleren een opdracht en gunnen dat aan een adviesbureau die de aanbesteding wint of waarmee een raamcontract is afgesloten. Je moet dan als opdrachtgever maar afwachten wie je adviseurs worden.

Andere opdrachtgevers kiezen bewust voor een adviseur die hen kan helpen om een organisatievraagstuk op te lossen. Welke overwegingen spelen dan een rol en wat is voor opdrachtgevers essentieel in een goed adviesproces?


Vertrouwen

Vertrouwen staat bij opdrachtgevers bovenaan bij de keuze van adviseurs. Het gaat dan om vertrouwen in kennis en kunde, vertrouwen in de persoon en vertrouwen in de relatie.

 

Vertrouwen in kennis en kunde

Vertrouwen in kennis en kunde betekent dat de adviseur aantoonbare ervaring heeft met het vraagstuk waarmee de opdrachtgever worstelt. Kennis van de sector helpt om patronen te herkennen en het goede gesprek te voeren. Er wordt kundigheid verwacht in het maken van probleemanalyses en het voorleggen van mogelijke oplossingen. Adviseurs die geen expertise hebben en niet kunnen denken in meerdere oplossingen krijgen zelden het vertrouwen.


Vertrouwen in de persoon

Bij vertrouwen in de persoon gaat het om oprechtheid, eerlijkheid, onafhankelijkheid en rechtvaardigheid. Vertrouwen ontstaat als de adviseur bereid is om de verbinding aan te gaan en niet betweterig of veroordelend over komt. Beschikbaarheid en betrokkenheid helpen in het bouwen van vertrouwen. Vertrouwen groeit door echte interesse in het bedrijf en de mensen die er werken en oprechte nieuwsgierigheid naar wat er speelt. Adviseurs die niet kunnen luisteren en geen verbinding aangaan zullen nooit een vertrouwensrelatie ontwikkelen.


Vertrouwen in de relatie

Om een vertrouwensrelatie te bouwen wordt aan beide kanten een beroep gedaan op sociale sensitiviteit. Het gaat om gelijkwaardigheid en tijd hebben voor elkaar. In de relatie wordt van adviseurs inlevend vermogen verwacht en begrip gevraagd vanuit een waarderende houding. Er is van beide kanten de bereidheid om het onbespreekbare bespreekbaar te maken en de relatie te bespreken als daar spanning ontstaan. In een goede relatie is confrontatie mogelijk waardoor de relatie zich kan verdiepen. Adviseurs die niet in staat zijn de relatie met de opdrachtgever bespreekbaar te maken kunnen nooit volledig de hulp bieden die nodig is.


Samenspel

Een tweede belangrijk criterium voor opdrachtgevers is de inschatting of de adviseur bereid en in staat is tot samenspel. Dat samenspel speelt zich af op meerdere niveaus.


Samenwerking en kennisoverdracht

Het interne samenspel met mensen in de organisatie wordt door veel opdrachtgevers hoog gewaardeerd. Het gaat dan allereerst om het samenspel tussen opdrachtgever en adviseur waarbij de opdrachtgever de leiding houdt en de adviseur zichtbaar is als dat nodig is zonder het veranderingsproces over te nemen. Daarnaast gaat het om het samenspel met anderen in de organisatie en de bereidheid van de adviseur om samen met anderen op te trekken en kennis en ervaring over te dragen. Adviseurs die niet bereid zijn tot het delen van kennis en ervaring helpen een organisatie niet om op eigen benen te staan.

 

Verspreiding en verankering

In het adviesproces wordt samengewerkt met probleemhebbers, ervaringsdeskundigen, informanten, sponsoren, criticasters en ankerpunten. Het betrekken van mensen die ankerpunten kunnen zijn voor een verbetering of een verandering begint al vroeg in het adviesproces. Om de interne samenwerking vorm te geven is het nodig dat adviseurs het interne krachtenveld leren kennen. Adviseurs die niet in staat zijn tot een brede samenwerking, noch bereid om zichzelf overbodig te maken, dragen niet bij aan een robuust resultaat.

 

Bereidheid om vuile handen te maken

In een verandering komen altijd weerbarstigheden naar boven. Het blootleggen van problemen en patronen is relevant om tot een oplossing te komen. Het ontwikkelen van een oplossing is nodig om tot verbetering te komen. Het realiseren van een oplossing is essentieel om daadwerkelijke verbeteringen en veranderingen te bewerkstelligen. Dit verlangt een doorlopend samenspel tot het gewenst resultaat is behaald. Dit betekent dat adviseurs bereid zijn om vuile handen te maken om de implementatie te ondersteunen. Adviseurs die zich beperken tot het maken van een analyse en het uitwerken van een oplossing en langs de kant blijven staan bij de realisatie verliezen hun geloofwaardigheid.

 

De kern van het vraagstuk

Opdrachtgevers die bewust een adviseur kiezen staan stil bij de kern van het vraagstuk waarvoor ze zich gesteld zien. Dan is het mogelijk om af te wegen welke kennis en kunde nodig zijn, wat wordt verlangt in de samenwerking met de adviseur en welk wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en adviseur vereist is. Het onderstaande schema kan behulpzaam zijn bij het maken van een weloverwogen keuze welke adviseur kan bijdragen aan de toekomst van de organisatie.

Technisch instrumentele opgaven
Expertise en ervaring
Analytische kracht
Ervaring met systemen
Implementatiekracht
Samenwerkingsthematiek
Empathie en sociaal vaardig
Onbevangen
Analysekracht
Vertrouwen
Reputatie en ervaring
Fusie en ontwikkeling
Kennis en ervaring
Samenwerkingsvaardig
Inspirerende kracht
Analytische kracht
Bindend vermogen
Betrokken bij hele proces tot en met realisatie
Innovatie en productvernieuwing
Vernieuwend en onafhankelijk denker
Ervaring met innovatie in vergelijkbare branche
Kennis en ervaring met de werkprocessen
Bereid tot samenwerking en kennisoverdracht
Geïnvolveerdheid bij realisatie
Soms buiten de paden, een tikje ruw soms
Strategische positionering
Analytische kracht
Branchekennis
Gesprekspartner op alle niveau
In staat tot patroonherkenning
Overtuigingskracht
Verhalen kunnen maken en vertellen
Beleidsadvies en beleidsevaluatie
Onafhankelijk en onbevooroordeeld
Politiek-bestuurlijk sensitief
Reputatie en ervaring
Onderzoekend en analyserend
Communicatief sterk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*