Adviseren als toevallige voorbijganger

Wat doen adviseurs die te maken krijgen met spanningen en dreigende conflicten? Sommige kiezen partij voor de zwakste belangengroep om hun stem te laten horen. Anderen kiezen partij voor de machtigste groep zodat hun eigen stem gehoord wordt. Weer anderen proberen partijen bij elkaar te brengen door te werken aan wederzijds begrip met behulp van procesinterventies. Weer anderen schrijven als onafhankelijke en afstandelijke partij een inhoudelijk advies voor. Op de een af andere manier mengen al deze adviseurs zich in het conflict. Als je kiest voor een specifieke partij of een inhoudelijke oplossing dicteert dan is de kans groot dat het conflict blijft voortbestaan.

Er is ook een andere mogelijkheid: de adviseur als voorbijganger. Het volgende verhaal verbeeldt deze handelswijze:

Een oude, ervaren man ontmoet bij zijn rit door de woestijn toevallig drie jonge knapen. Zij staan vertwijfeld, hulpeloos en treurig voor een kleine kudde kamelen. ‘Wat is er gebeurd, mijn vrienden’, vraagt de oude man. ‘Wat bezwaart jullie?’. De drie jonge mannen beginnen verward door elkaar heen te praten. Het duurt een tijdje, voordat de voorbijganger het begrijpt: de vader van de knapen, drie broers, is gestorven. Hij heeft zijn zonen deze kudde kamelen nagelaten. Zeventien in getal. Zijn testament bepaalde, dat de oudste van de zonen de helft, de tweede een derde gedeelte en de jongste een negende deel moest krijgen. Nu hebben de drie alles al geprobeerd, maar het lukt niet om de kamelen overeenkomstig de wens van de vader te verdelen. De oude man kijkt een tijdje nadenkend voor zich uit en zegt dan: ‘hier neem mijn kameel erbij en laat ons kijken wat er gebeurt. De helft van achttien – want zoveel kamelen zijn er nu – is negen. Die zijn voor de oudste van jullie. Zes kamelen, een derde, gaan naar de tweede zoon, en een negende, twee kamelen, is voor de jongste. Negen en zes en twee is samen zeventien. Mijn kameel blijft over voor mij. En met deze woorden stijgt de oude man weer op zijn kameel en vervolgt zijn weg.

De adviseur als voorbijganger kiest geen partij. Hij of zij laat de situatie op zich inwerken en probeert te begrijpen en in te voelen wat de kwestie is. Als voorbijganger luister je naar het verhaal met empathie voor de ander en begrip voor de situatie. Je biedt hulp die het leed niet erger maakt en je deelt je kennis, ervaring en bezit om uit een impasse te komen en voorspoed te bieden. Je werkt aan wederzijdsheid en doet dat op een vriendachtige manier. Je bent nabij als dat noodzakelijk is en trekt verder zodra dat mogelijk is.

Het zou mooi zijn als meer adviseurs slechts voorbijganger durven zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*