Kennis delen

Publicaties en presentaties Jaap Boonstra

Deze site bevat bruikbare  publicaties en presentaties over leidinggeven, organiseren, veranderen en adviseren. Het staat je vrij om teksten te gebruiken in je eigen werk en te verspreiden voor niet-commercieel gebruik.
Op de website Veranderen als Samenspel is nog meer informatie te vinden, zoals films, presentaties, videoclips, testjes en casebeschrijvingen van organisaties in verandering.

Lees meer

Change as play

Organizational change as collaborative play is published in the summer of 2019. This is the English edition of the successful book Veranderen als samenspel. The two books contribute to successfully changing and innovating organizations in a dynamic environment. This book will reveal what dynamics the players in organizations are facing and how they can shape changes without losing themselves in those dynamics. The play model provides inspiration and guidance for players who are willing to innovate and are constantly exposed to change. Anyone can be a player in change by contributing through their own role and profession to change and innovation in organizations. In the books you will find a set of guidelines for shaping changes in your organization together with others and making them successful.

Lees meer

Cultuurverandering

Leiders in Cultuurverandering is beschikbaar in een 3e geheel gewijzigde druk. De nieuwe druk is compacter en bevat 19 cases. Nieuwe casestudies zijn van Amazon, 3M en een ziekenhuis. De inspirerende casebeschrijvingen over strategische en culturele vernieuwing in Nederlandse organisaties kun je hieronder inzien en ophalen bij LEES MEER. Deze beschrijvingen ervaar ik zelf als prachtige verhalen hoe mensen in Nederlandse bedrijven de leiding nemen in diepgaande verandering van hun organisatie.

Hier vind je twee recenties en een management samenvatting

Lees meer

Veranderkunde

Verandermanagementbox - Jaap Boonstra

In 2010 is de Verandermanagementbox verschenen. In dit project is samengewerkt met 18 collega’s. Met elkaar hebben we een box gemaakt met 20 luister-cd’s vol inspiraties over verandermanagement.

De audioreeks richt zich op succesvol acteren in veranderprocessen. Het gaat om doelmatige veranderingen zoals: strategische heroriëntaties, fusieprocessen, structuurwijzigingen, cultuurveranderingen, uitbesteding van taken, samenwerkingsvraagstukken, besturingsvragen en verbetering van dienstverlening. In alle gevallen gaat het erom dat de organisatie flexibel kan inspelen op omgevingseisen en haar taken beter kan vervullen om meerwaarde te leveren voor klanten.

De tekst van de eerste aflevering over Succesvol veranderen van organisatie
kun je hier inzien en ophalen.

De verandermanagementbox bestaat uit vijf delen:
1. Verkennen en diagnosticeren
2. Visie formuleren en koers zoeken
3. Ontwerpen van organisaties
4. Realiseren van veranderingen
5. Interveniëren in veranderingen

Kijk hier voor een recensie.

Lees meer

Veranderprocessen

Meestal ben ik intensief betrokken in twee of drie veranderingsprocessen. Momenteel heb ik me verbonden met:

Veiligheid
Hoe mensen van de Nederlandse politie waakzaam en dienstbaar zijn en dagelijks werken aan de sociale veiligheid in ons land.

Duurzaamheid
How the Global Alliance for Banking on Values becomes a worldwide movement and contribute to sustainable and ethical banking in our global world.

GABV-Twitter-Cover-by-fiercefeathers-2015-765x300

 

 

 

Lees meer

Reindier

In het voorjaar van 2015 was het congres Veranderdynamiek. Tijdens de dag hebben Reindier en ik samengewerkt om de dynamiek tot leven te brengen. Reindier is de band van singer-songwriter Reinier van Harten. Hij maakt prachtige muziek die raakt en ontroert. De mensen op het congres kunnen daarvan meepraten. Hieronder zijn liedje “Control me” dat hij ook op het congres speelde. Kernvraag: durf je controle los te laten en de toekomst onbevangen tegemoet te treden? Durf je je angsten onder ogen te zien zonder jezelf door angst te laten leiden?

 

 

Lees meer