Inspiraties

In mijn loopbaan en bij het schrijven van de lessen in mijn boek “Verandermanagement in 28 lessen” heb ik inspiratie gevonden in de samenwerking met anderen en in allerlei studies en boeken. Hieronder vind je een selectie van auteurs en collega’s die me hebben geïnspireerd. Ik ben hen dank verschuldigd voor wat zij hebben bijgedragen aan mijn inzichten. Wellicht kunnen ze ook voor anderen een inspiratiebron zijn.

In onderstaand overzicht heb ik ervoor gekozen om per etappe eerst enkele literaire inspiratiebronnen op te nemen. Na de Nederlandstalige literatuur volgen Nederlandse vakpublicaties, gevolgd door meer wetenschappelijke literatuur. Ik heb zoveel mogelijk gekozen voor Nederlandstalige uitgaven maar ik ontkom er niet aan om ook Engelstalige werken op te nemen die voor mij bijzondere waarde hebben.
.

Oriëntatie op het gebied

Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins. Donker Uitgeverij, 2010.

Lewis Carrol, Alice in Wonderland. Rubinstein Uitgevers, 2013.

Maurice Merleau-Ponty, De wereld waarnemen. Uitgeverij Boom, 2003.

David Erlanson & Edward Harris, Doing naturalistic inquiry. Sage Publications, 1993.

David Cooperrider & Diana Whitney, Appreciative Inquiry. Berrett-Koehler, 2005.

Yvonna Lincoln & Egon Guba, Naturalistic Inquiry. Sage, 1985.

Anselm Strauss & Juliet Corbin, Grounded theory in practice. Sage, 1997.

Russell Bernard, Research methods in Anthropology. AltaMira Press, 2011.
.

Het gebied doorgronden

Paulo Coelho, De Alchemist. Arbeiderspers, 2013.

Louise van Swaaij & Jean Klare, Atlas van de belevingswereld. Meteor Press, 2007.

Peter Camp, De kracht van de matrix. Business Contact, 1997.

Gareth Morgan, Beelden van organiseren. Scriptum, 1994.

Geert Hofstede & Geert Jan Hofstede, Allemaal andersdenkenden. Business Contact, 2005.

Rob van Es, Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren. Kluwer, 2008.

Jaap Schaveling, Bill Bryan & Michael Goodman, Ontdekken van organisatiepatronen, Academic Service, 2012.

Michael Harrison, Organisatiediagnose, Methoden, modellen, processen. Van Gorcum, 1990.

Charles Handy, Understanding Organizations, Penguin Books, 1978.

Kim Camaron & Robert Quinn, Diagnosing and changing organizational culture. Jossey-Bass, 2011.

Noel Tichy, Managing strategic change. Technical, political and cultural dynamics. John Wiley, 1983.
 .

Ambities verbeelden

Nelson Mandela, Lange weg naar de vrijheid. Olympus, 2012.

Jean Giono, De man die bomen plantte. Van Arkel, 2002.

Melvin Burgess, Billy Elliot. Chicken House, 2001.

Jeroen Busscher, De kracht van de roze bril, Business Contact, 2013.

Arie de Geus, De levende onderneming. Scriptum, 1997.

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Business model generatie. Kluwer, 2010.

Arnold Cornelis, De logica van het gevoel. Uitgeverij Boom, 2007.

Wim van Dinten, Met gevoel voor realiteit. Eburon, 2003.

Otto Scharmer & Katrin Kaufer, Leiden vanuit de toekomst. Christofoor, 2013.

Philip Idenburg, Oog voor de toekomst. Scriptum, 2004.

Kees van der Heijden, Scenarios. The art of strategic conversation. Wiley, 2005.

Marvin Weisbord, Discovering common ground. Berrett-Koehler, 1992.

Daniel Goleman, Ecological intelligence. Broadway Books, 2009.

John Hoyle, Leadership and futuring: making visions happen. Corwin, 2006.
.

Reizen door het onbekende

Robert Persig, Zen en de kunst van motoronderhoud. Prometheus, 2013.

Magnus, Mills, De verkenners van de nieuwe eeuw, Podium, 2005

Eduardo Mendoza, De stad der wonderen. Arena, 1988.

Jan Brokken, Baltische zielen. Atlas Contact, 2010.

William Irwin, The matrix and philosophy. Open Court, 2002.

Jaap Boonstra, Leiders in cultuurverandering. Van Gorcum. 2014.

Léon de Caluwé & Hans Vermaak. Leren veranderen. Kluwer, 2006.

Thijs Homan, Organisatiedynamica. Theorie en praktijk van organisatieverandering. Sdu, 2005.

Mintzberg, H., B. Ahlstrand & J. Lampel, Op strategie safari. Scriptum, 2001.

Jaap Boonstra, Dynamics of organizational change and learning. John Wiley, 2004.

Michael Beer & Nitin Nohria, Breaking the code of change. Harvard Business School Press, 2000.
.

Omgaan met het onverwachte

Haruki Marakami, Kafka op het strand. Olympus, 2013.

J.R.R. Tolkien, De Hobbit. Boekerij, 2014.

Paul Theroux, De benedenrivier. Atlas Contact, 2013.

Theo van der Veer, Gilmamesh De mens in verzet tegen zijn noodlot. De Driehoek.

Jaap Boonstra, Verhalen van mensen die initiatief nemen in diepgaande verandering, 2014.
www.jaapboonstra.nl/publicaties/casescultuurverandering.

Hans Vermaak, Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Kluwer, 2009.

Walter Baets, Wie orde zaait zal storm oogsten. Van Gorcum, 2002.

Manfred van Doorn, Het wiel opnieuw uitvinden. Double Helix, 2012.

Arend Ardon, Doorbreek de cirkel. Business contact, 2011.

Willem Mastenbroek, Conflicthantering en organisatieontwikkeling. Kluwer, 2003.

Henk van Dongen, Wim de Laat & Alexander Maas, Een kwestie van verschil. Eburon, 1996.

Edgar Schein, Procesadvisering. Academic Service, 2005.

Peter Senge, De vijfde discipline. Academic Service, 1992.

Ralph Stacey, Strategic management and organizational dynamics. Pearsons, 2003.
.

Zoeken naar doorwaadbare plekken

Mahatma Ghandi, The story on my experiments with Truth. Create Space, 2012.

J.R.R. Tolkien, In de ban van de ring. Boekerij, 2011.

Ildefonso Falcones, De kathedraal van de zee. Sijthoff, 2007.

Jon Krakauer, De wildernis in. Prometheus, 2013.

Jaap Boonstra,  Lopen over water. Vossius pers, 2000.

Jaap Boonstra & Léon de Caluwé, Interveniëren en veranderen. Kluwer, 2006.

Robert Quinn, Diepgaande verandering. Academic Service, 2006.

Arienne van Staveren, Zonder wrijving geen glans. Van Gorcum, 2007.

Jaap Peters & Rob Wetzels, Niets nieuws onder de zon. Strategie uit Chaos. Business contact, 2003.

Tom Cummings & Christopher Worley, Organization development and change. Thompson, 2008.

Wendell French & Cecil Bell, Organization development. Prentice Hall, 1998.

Edgar Schein, Organizational culture and leadership. A dynamic view. Wiley, 2010.
.

Rust nemen en op krachten komen

Jan Brokken, Zeedrift. Atlas Contact, 2009.

Douwe Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Historische uitgeverij, 2001.

Geoffrey Chaucer, De verhalen van Canterbury. Athenaeum, 2009

Christine Otten, Om adem te kunnen halen. Atlas Contact, 2013.

René Ten Bos, Stilte, geste stem. Uitgeverij Boom, 2011.

Arnold Cornelis, Rustpunten voor de geest. Uitgeverij Boom, 2000.

Willem de Liefde, African tribal Leadership voor managers, Kluwer, 2007.

Suzanne Tesselaar, & Annet Scheringa, Storytelling Handboek. Uitgeverij Boom, 2008.

Guido Reinja & Ton van der Jagt, Storytelling. Adfo groep, 2004.

Donald Schön, The reflective practitioner. Basic books, 1984.

Etienne Wenger, Communicties of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge University Press, 2000.

Peter Checkland & John Poulter, Learning for action. Wiley, 2007.

3 Responses to Inspiraties

  1. Caroline Heijmans zegt:

    Leuk zo’n lijst. Aansprekende titels. Krijg gelijk zin om een paar boeken te lezen! Bedankt.

  2. Piet franke zegt:

    Jaap, Mooie aanvulling op het lijstje dat we maakten tijdens onze memorabele terugreis uit Turkije met Ecm 10.

  3. Albert Boswijk zegt:

    Mooi overzicht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*