Bezuinigen of Innoveren

Bij teruglopende omzet staan bedrijven voor een dilemma: de korte weg van bezuinigen of de langere weg van innoveren. Het zoeken naar balans speelt ook in jeugdzorg en onderwijs.

De toekomst van jongeren
Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het plan van Staatssecretaris Teeven om de jeugdgevangenis in Amsterdam te sluiten. Detentiecentrum Amsterbaken behandelt jongeren van 12-23 jaar die strafrechtelijk zijn veroordeeld. Door intensieve begeleiding en onderwijs draagt Amsterbaken bij aan de toekomst van jongeren en aan een veilige samenleving. De reden voor sluiting is dat er minder jongeren worden veroordeeld tot detentie en dat het ministerie moet bezuinigen.

Kortzichtige keuzen
Met het voorstel om Amsterbaken te sluiten kiest de staatssecretaris voor de kortzichtige weg van bezuinigen zonder te kijken naar maatschappelijke effecten. De sluiting van Amsterbaken is gebaseerd op cijferreeksen uit het verleden, die niet veel zeggen over de toekomst. Met een hoge jeugdwerkloosheid neemt de kans toe dat jongeren meer buiten spel staan. Met de transitie in de jeugdzorg is het de vraag of er de komende jaren voldoende aandacht is voor probleemjongeren met zware problematiek. Wat justitie bezuinigt, komt terug als kosten bij onderwijs, jeugdzorg, gemeenten, verzekeraars en burgers die zich minder veilig voelen. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de bedoeling om te werken aan een veilige, rechtvaardige en menswaardige samenleving.

Werken, wonen, leren en leven
Jeugdgevangenis Amsterbaken maakt deel uit van Spirit, een jeugdorganisatie in Amsterdam. De kracht van Amsterbaken is de inbedding in jeugdzorg en de verbinding met onderwijs, politie, justitie en activiteiten van gemeenten rond werk en inkomen. Onderzoeken wijzen uit dat resocialisatie van jongeren vooral slaagt als er aandacht is voor de directe leefomgeving van de jongeren. Die aandacht is nodig voorafgaand, tijdens en na de detentieperiode. Ervaringen met de top-600 aanpak van jonge criminelen in Amsterdam leert dat behandeling van jongeren in de nabije omgeving een positief effect heeft op de veiligheid. Er is door Amsterbaken een integrale aanpak ontwikkeld om jongeren na terugkeer in de maatschappij nieuwe perspectieven te geven. Daaraan wordt gewerkt samen met jongeren en mensen die er voor de jongeren toe doen en samen met politie, jeugdzorg en onderwijs. Juist deze aanpak maakt Amsterbaken uniek en succesvol en daarmee onderscheidt het zich van veel andere jeugdgevangenissen.

Maatschappelijke redendement
Jeugdgevangenis Amsterbaken heeft een bewezen maatschappelijk rendement op langere termijn. Jongeren met een crimineel verleden krijgen weer een toekomstperspectief. Opmerkelijk is dat in 2011 de faciliteiten voor opvang, begeleiding en scholing voor 40 miljoen zijn verbouwd. Nog niet zo lang geleden is een paviljoen voor nachtdetentie gebouwd waarbij jongeren overdag kunnen werken of naar school kunnen gaan en ’s nachts onder toezicht staan. Deze aanpak zet zoden aan de dijk. Sluiting van Amsterbaken is een vernietiging van maatschappelijk kapitaal dat eerder is geïnvesteerd in gebouwen en behandelmethoden. Met sluiting van de jeugdinrichting worden de passie en trots van de professionals veronachtzaamd en vindt desinvestering plaats van hun menselijk kapitaal. Nog schrijnender is dat investeringen in de toekomst van jongeren worden afgebouwd.

Innovatiekracht
Het is prachtig dat het aantal jongeren terugloopt dat in een gevangenis wordt geplaatst. Dat daardoor minder plaatsen nodig zijn in jeugdgevangenissen is waardevol. Dat door de staatsecretaris wordt voorgesteld om het detentiecentrum in Amsterdam te sluiten is kortzichtig en een korte weg naar snelle bezuinigingen. Het is verstandiger om aan de sector zelf te vragen om ervaringen uit te wisselen en zelf met plannen te komen om bij te dragen aan de toekomst van jongeren die anders wellicht het criminele pad inslaan. Dan doe je als politicus een beroep op de innovatiekracht van de sector, draag je bij aan maatschappelijke veiligheid en aan de toekomst van jongeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*