Vakgenoten

Elke verandering verlangt samenwerking, zeker als het om mensen in organisaties gaat.

Zelf werk ik bij voorkeur samen met leiders, professionals en ervaringsdeskundigen die zich in hun eigen organisatie willen inzetten voor verandering. Vaak zijn veranderingsprocessen zo omvangrijk of complex dat het nodig is om kwaliteiten te bundelen. Als die kwaliteiten niet in de organisatie zelf aanwezig zijn, dan werk ik graag samen met vakgenoten die mijn passie delen voor veranderingsprocessen en net als ik streven naar professionele kwaliteit.

Hieronder vind je collega’s waarmee ik graag en geregeld samenwerk.


Kilian Bennebroek GravenhorstKilian Bennebroek Gravenhorst

Kilian ken ik al sinds zijn studie sociale psychologie in Leiden. Hij heeft een prachtig proefschrift geschreven over succesfactoren bij organisatieverandering. Een resultaat uit dat onderzoek is de verandermonitor. Kilian heeft met Pluspulse zijn eigen adviesbureau en hij zet zich graag in om samen met mensen in een bedrijf succesvol veranderingen te realiseren. In die samenwerking waardeert hij de sterke kanten van mensen en maakt hij ambities expliciet. Zo nodig legt hij weerbarstige patronen bloot als die samenwerking belemmeren.

Hier kun je een artikel van Kilian ophalen: Omgaan met weerstandRené ten Bos
René ten Bos

René ten Bos is provocatief filosoof en organisatiedeskundige. Hij is hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. Met René komt de kwajongen in me naar boven. René en ik treden geregeld samen op en scheppen er dan  genoegen in om de aanwezigen uit te dagen en te prikkelen. René is toegankelijk en scherpzinnig en hij heeft prachtige boeken geschreven, waaronder ‘Strategisch denken‘, ‘Het geniale dier‘ en zijn nieuwste boek ‘Stilte, geste, stem.’

Hier kun je een artikel van René ophalen: De tegendraadse leiderRoelandRoeland Bosch

Roeland Bosch combineert organisatieontwikkeling met leiderschapsontwikkeling. Hij heeft een professionele achtergrond in bedrijfskundige en sociale psychologie en werkt op het snijvlak van deze twee disciplines. Daarbij richt hij zich op verbinden van toekomst, heden en verleden van organisaties en werkt samen met anderen aan duurzame veranderingen in organisaties waarbij gedrag van leiders, managers en medewerkers het speerpunt is.

 Yvonne Burger

Yvonne Burger is hoogleraar aan de Vrije Universiteit op het gebied van executive coaching. Ze heeft een eigen praktijk als organisatieadviseur en executive coach. Yvonne ken ik van de Universiteit van Amsterdam waar ze is gepromoveerd. We hebben samen leiding gegeven aan Sioo. Ik ken weinig mensen die met zoveel toewijding werken aan individuele en organisatieontwikkeling. Haar bijdrage is erop gericht om de menselijke maat in organisaties terug te brengen.

Hier kun je de oratie van Yvonne ophalen: Menselijkheid in organisatiesLeon de Caluwe
Léon de Caluwé

Léon is één van mijn meest nabije collega die vol passie bijdraagt aan de ontwikkeling van het adviesvak. Hij was tot voor kort hoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit en partner bij Twijnstra Gudde. Zijn expertisegebieden zijn veranderkunde, gaming en advieskunde. Over deze onderwerpen heeft Léon prachtige boeken en artikelen geschreven. Samen met Léon werk ik aan het verspreiden van kennis en ervaring over organisatieverandering, organisatieadvisering, veranderkunde en interventiekunde.

Een van de meest invloedrijke artikelen van Léon kun je hier ophalen: Denken over veranderen in vijf kleurenAnnemarie van Dalen Anders organiseren in de zorg
Annemarie van Dalen

Annemarie is organisatieadviseur, onderzoeker en toezichthouder met een fascinatie voor zorgorganisaties. Ze helpt zorgbestuurders om de zorg te organiseren vanuit de vragen van cliënten en ze zet zich daadwerkelijk in om veranderingen in de zorg te realiseren. Annemarie heeft een prachtig proefschrift geschreven over besturingsprincipes in de zorg waarbij professionals de ruimte krijgen om te ondernemen en te werken vanuit professionele trots.

Hier kun je een publicatie van Annemarie ophalen: Bezield besturen


Gerhard SmidGerhard Smid

Gerhard Smid is verbonden aan Sioo en hoogleraar bij de Open Universiteit. Gerhard richt zich op professionalisering van managers, bestuurders en adviseurs. Hij is voornamelijk actief in professionele organisaties zoals ziekenhuizen en onderwijs. Hij leidt het onderzoeksplatform van Sioo. Gerhard ken ik als een inspirerende en uitermate integere collega en als creatief onderzoeker die in de praktijk van alledag stapt en daar zoekt naar innovatieve manieren van samenwerken.

Hier kun je de oratie van Gerhard ophalen: Goed werk vraagt om goed besturenMarijke SpanjersbergMarijke Spanjersberg

Marijke is actief in haar eigen adviespraktijk en intensief betrokken in opleidingen van Sioo, de School voor Coaching en bij The Lime Tree. Ze is gepromoveerd op een proefschrift over complexe besluitvorming en conflicthantering. Marijke is een uitermate bekwame mediator en in staat om diepgaande conflicten tot een oplossing te brengen. Ze doet haar werk professioneel, met oog voor onderliggende dynamiek en met aandacht voor de ander. Ze heeft een mooi boek geschreven over systeemdenken.

Je kunt hier een artikel van Marijke ophalen over Circulaire patronen bij conflicthanteringArienne van Staveren
Arienne van Staveren

Arienne is een vakvrouw die graag met anderen samenwerkt aanweerbarstige sociale vraagstukken. Ze is gepromoveerd op innovatieve leerconcepten in het sociale domein en heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven met de titel “Zonder wrijving geen glans”. Samen met Ariënne heb ik gewerkt aan sociale vernieuwing in de jeugdzorg in Rotterdam en Den Haag. Arienne is momenteel decaan bij LESI, het landelijk expertisecentrum Sociale Interventie.

Ariënne heeft 12 lessen voor de jeugdzorg geschreven: Samenwerken in jeugd, veiligheid en zorgHans VermaakHans Vermaak

Hans is een toegewijd professional in complexe veranderingsprocessen. Hij heeft een indrukwekkend proefschrift geschreven over taaie vraagstukken en hoe je daarin speels kunt interveniëren. Hans heeft jaren als adviseur gewerkt bij Twijnstra Gudde en werkt nu als zelfstandig adviseur bij voorkeur in teams met mensen uit de organisatie. Hans is op zijn best als hij met vastgelopen processen en taaie vraagstukken aan de gang kan gaan met de mensen die daarin verschil willen maken.

Een van de artikelen van Hans kun je hier ophalen: Exploratieruimte
Martijn VroemenMartijn Vroemen
Martijn is gefascineerd door manieren waarom mensen veranderen of juist niet veranderen. Hij begeleidt teams die hun samenwerking willen verbeteren en draagt gepassioneerd bij aan ontwikkelprocessen in organisaties onder meer door spelsimulaties en zoekconferenties. Martijn werkt zelf ook het liefste in teams waarbij de teamleden elkaar versterken en aanvullen. Hij heeft een zeer behulpzaam boek geschreven over samenwerken in teams. Zijn boek Kantoorlog geeft een mooi beeld van de merkwaardige wereld die we soms zelf creëren.

Je kunt hier een artikel van Martijn ophalen uit zijn serie artikelen over Teamwerk


Mark van TwistMark van Twist

Mark van Twist is hoogleraar bestuurs- en beleidsadvisering in de publiek-private context aan de Erasmus Universiteit. Hij is ook decaan bij de NSOB de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Met Mark is het spannend samenwerken omdat we verschillend en daardoor aanvullend zijn in het realiseren van beweging. Mark heeft mooie boeken gemaakt. We werken samen bij de NSOB in de Masteropleiding Public Administration en in veranderingen bij de rijksoverheid.

Hier kun je de oratie van Mark ophalen: Over de (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering


Wilfred VerweijWilfred Verweij

Wilfred Verweij is gefascineerd door de complexiteit in het publieke domein en betrokken bij vernieuwingsprocessen in het openbaar bestuur. Over conflict en anarchie in veranderingsprocessen gaat ook zijn proefschrift. Hij is bestuurskundige en organisatiekundige en programmamanager bij Sioo. Wilfred doceert en adviseert op het terrein van conflicthantering, organisatieverandering, management development en strategievorming. We werken samen in de opleiding Executive Change Management van Sioo.

Een artikel over het proefschrift van Wilfred kun je hier ophalen: Rol van interimmanagersYolande Witman
Yolande Witman

Yolande Witman is arts en actief als adviseur en onderzoeker in de zorgsector en vooral de medische wereld. In die wereld is ze geboeid door de relaties tussen organiseren, samenwerken en leiderschap. Yolande is bekwaam in proces- en veranderingsvraagstukken in de medische wereld. Ze heeft een boeiend proefschrift geschreven over leiderschap door medici in academische ziekenhuizen.

Je kunt hier een artikel van Yolande ophalen: Het verborgen curriculum