Veranderkunde

In 2010 is de Verandermanagementbox verschenen. In dit project is samengewerkt met 18 collega’s. Met elkaar hebben we een box gemaakt met 20 luister-cd’s vol inspiraties over verandermanagement.

De audioreeks richt zich op succesvol acteren in veranderprocessen. Het gaat om doelmatige veranderingen zoals: strategische heroriëntaties, fusieprocessen, structuurwijzigingen, cultuurveranderingen, uitbesteding van taken, samenwerkingsvraagstukken, besturingsvragen en verbetering van dienstverlening. In alle gevallen gaat het erom dat de organisatie flexibel kan inspelen op omgevingseisen en haar taken beter kan vervullen om meerwaarde te leveren voor klanten.

De tekst van de eerste aflevering over Succesvol veranderen van organisatie
kun je hier inzien en ophalen.

De verandermanagementbox bestaat uit vijf delen:
1. Verkennen en diagnosticeren
2. Visie formuleren en koers zoeken
3. Ontwerpen van organisaties
4. Realiseren van veranderingen
5. Interveniëren in veranderingen

Kijk hier voor een recensie.

Vormgeven aan veranderingen

Veranderen

Mijn meest relevante presentaties over
veranderen kun je hier vinden.

– Diagnosticeren van organisaties
– Vormgeven aan veranderen
– Interveniëren en veranderen
– Verandering verprutsen