Slagvaardig organiseren

Mijn meest relevante publicaties over
organiseren kun je hier vinden:

Perspectieven op organisatie
Besturen vanuit paradoxaal perspectief
Ondernemen in netwerken
Grensoverschrijdend samenwerken

Meer artikelen over organiseren kun je vinden bij lees meer.

Mijn volledige publicatielijst vind je hier.