Organiseren met betekenis

organiseren

Mijn meest relevante presentaties over
organiseren kun je hier vinden.

Ontwerpen van betekenisstructuur
Organiseren in allianties
Paradigma’s van organiseren
– Denken over organiseren

Slagvaardig organiseren

Ondernemen in allianties en netwerken

Mijn meest relevante publicaties over
organiseren kun je hier vinden:

Perspectieven op organisatie
Besturen vanuit paradoxaal perspectief
Ondernemen in netwerken
Grensoverschrijdend samenwerken

Meer artikelen over organiseren kun je vinden bij lees meer.

Mijn volledige publicatielijst vind je hier.