Cases maatschappelijke organisaties

Hier vind je uitgebreide casebeschrijvingen over het veranderen van maatschappelijke organisaties. De praktijkbeschrijvingen zijn afkomstig uit het boek “Veranderen van maatschappelijke organisaties”. Het boek is bedoeld om spelers in verandering te ondersteunen in de veranderingen die ze ambiëren. Het volledige boek bevat 6 conceptuele hoofdstukken, 8 praktijkverhalen en 2 hoofdstukken met reflecties en handvatten.

Allereerst een verhaal hoe Brandweer Nederland werkt aan haar toekomst, hoe de regionaal commandanten daarin samen optrekken en hoe binnen de veiligheidsregio Kennemerland wordt gewerkt vanuit zelfsturende posten.

Brandweer