Strategische vernieuwing

Ondernemingsstrategie, bedrijfsstrategie en zijnswaarde

Veel bedrijven zijn bezig met strategische vernieuwing, cultuurverandering en competentieontwikkeling.

Zonder cultuurverandering geen strategische verandering. Om strategische en culturele veranderingen te realiseren is het nodig om een gezamenlijk toekomstbeeld te creëren. Het is de kunst om te waarderen wat goed gaat en om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Om de gewenste toekomst te realiseren is het nodig om kennis te bundelen en van ervaringen te leren.

Veel bedrijven zoeken hun zijnswaarde. In dat zoekproces speel ik graag een rol, samen anderen die zich inzetten voor strategische en culturele vernieuwing.

Het zoeken naar de essentie en de strategische positionering van een onderneming is een zingevend proces. Centraal staat het ontdekken en concretiseren van de zijnswaarde in een gezamenlijk zoekproces. Bij de zijnswaarde gaat het om de identiteit en de maatschappelijke betekenis van een organisatie, om de waarden en competenties, om de klantwaarde, de marktpositie en de concurrentiepositie. Vanuit de zijnswaarde ontstaan vaak nieuwe businessmodellen en strategische allianties.

De afgelopen jaren heb ik een bijdrage geleverd aan de zijnswaarde van een ingenieursbedrijf, een verfgroothandel, een detailhandelsconcern, een zorginstelling en een reizigersbedrijf.

Bij het werken aan de zijnswaarde gaat het erom dat organisaties in verandering hun eigenheid weten te behouden, hun kernkwaliteiten inzetten om vernieuwing te realiseren en zich weten te onderscheiden door waarde te creëren voor hun klanten. De kernvraag is hoe een bedrijf zich wil positioneren en onderscheiden door waarde te creëren voor klanten. Als mensen hieraan werken, gaat het om een verandering die de identiteit en de betekenis van de organisatie raakt. Vernieuwing van strategie, structuur, systemen en werkprocessen hand in hand gaan met een verandering van culturele waarden. Het gaat om een verandering waarin een onderneming zijn identiteit behoudt en vernieuwingen vormgeeft.

Het werken aan de zijnswaarde conbineert het klassieke strategische denken over strategische positionering vanuit een differentiatiestrategie en het creëren van een krachtige samenwerkingscultuur waardoor de strategie een kans krijgt. Het verbeelden en articuleren van de zijnswaarde is een interactief proces met betrokkenen. Ook klanten, toeleveranciers, handelspartners en financiers kunnen meedoen in het uitwerken van de zijnswaarde.

In mijn meest recente boek Leiders in Cultuurverandering is de zijnswaarde uitgebreid beschreven inclusief voorbeelden van bedrijven die hierin succesvol zijn. Dit boek is ook in het Engels beschikbaar: Cultural Change and Leadership in Organizations.

Beeldende beschrijvingen van strategische en culturele vernieuwing is Nederlandse bedrijven kun je hier vinden:
Strategische en culturele vernieuwing in Nederlandse organisaties.